ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΑΓΡΟΤΩΝ

Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος στα γραφεία μας. Τηλ. επικοινωνίας 2463022815.